Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Žofie

Orlová - Poruba

Na místě budoucího dolu Žofie prováděl od roku 1842 kutací práce J. Zwierzina. Důl Žofie byl založen roku 1871 těžařstvem bratří Gutmannů Kamenouhelné doly Orlová - Lazy. Postupně byl důl začleňován k dalším dolům až 1. 1. 1970 byl připojen jako závod č. 5 k Dolu Julius Fučík.

Důl Žofie existoval v letech 1871 až 2002. Těžba uhlí probíhala v letech 1874 až 1995. Dobývány byly uhelné sloje karvinského souvrství v sušských a sedlových vrstvách a v ostravském souvrství v porubských a jakloveckých vrstvách. Důlní pole mělo rozlohu 421 ha a otevřeno bylo na hloubku 895 m osmi jáami. Po ukončení těžby byly zasypány Plavící jáma a větrní jáma Václav.

Pro ochranu karvinské dílčí pánve před přítoky vody z likvidovaných dolů byla na dole Žofie vybudována čerpací stanice, uvedená do provozu 29. 5. 1999.

důl Žofie v době těžby
stav v roce 2009