Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl č. I - Václav

Orlová - Poruba

Důl Václav, vybudovaný na původní průzkumné jámě č. 1, byl založen Rakouskou Alpinskou montánní společností roku 1899, proto byl důl lidově nazýván Alpinka. V roce 1926 odkoupil majetek této společnosti československý stát a důl byl přejmenován na Václav. Vlastnické právo přešlo dne 18. 9. 1938 na Zbrojovku Brno a nakonec 1.5. 1942 na Společnost Severní dráhy Ferdinandovy, která důl vlastnila až do znárodnění. Dne 1. 1. 1955 byl k dolu Václav přičleněn důl Evžen. 1. 1. 1963 byl ještě přičleněn důl Žofie a společný podnik byl pojmenován Důl Československý pionýr.

Důl Václav existoval v letech 1899 až 1973, těžba uhlí z porubských a jakloveckých vrstev probíhala v letech 1902 až 1967. Důlní pole mělo rozlohu 474 ha a bylo otevřeno čtyřmi jámami do hloubky 580 m. Po ukončení těžby byly jámy zasypány a část objektů stržena.

důl Václav ve 20. letech 20. stol.