Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Jakub - Evžen

Petřvald

Před založením samotného dolu byl prováděn od 30. let 19. století geologický průzkum, při kterém byla roku 1858 kutací jáma, která byla později byla využita při zakládání samotného dolu Jakub roku 1862 hrabětem E. Larisch - Mönnichem.

Dne 13. 9. 1952 byl důl přejmenován na Československý pionýr. 1. 1. 1955 vyl důl přičleněn k Dolu Václav a později byl připojen k dolu Žofie jako závod Evžen.

Důl Evžen existoval v letech 1862 až 1974, samotná těžba uhlí z porubských a jakloveckých vrstev probíhala 1862 až 1972, s ročním objemem 164 až 616 tisíc tun. Důlní pole mělo rozlohu 678 ha a bylo otevřeno šesti jámami a jednou štolou. Největší hloubka byla 630 m. Důlní pole bylo vyuhleno roku 1972 a byla zahájena likvidace nevyužitelných objektů. Zbylé objekty byly předány do užívání podniku OKR - Rekultivace.

důl Evžen roku 1914