Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Albrecht - Hedvika

Petřvald

Důl Albrecht byl založen roku 1872 arcivévodou Albrechtem, majitelem statků a podniků Těšínské komory, za účelem zabezpečení uhelné základny arcivévodských železáren v polské Ustroni a v Třinci. Roku 1925 byl důl přejmenován na Hedviku. 1. 1. 1953 byl důl spojen s Dolem Pokrok, společně nazvaný Důl Julius Fučík.

Důl existoval v letech1872 až 1980, těžba uhlí probíhala v letech v letech 1879 až 1975, kdy byly vyčerpány dobyvatelné zásoby. Důlní pole o rozloze 375 ha bylo otevřeno čtyřmi jámami do maximální hloubky 800 m Při dobývání zbytkových zásob v ochranném pilíři likvidované jámy došlo 20. 8. 1979 k sesutí ústí jámy Hedvika č. 2 a následné destrukci šachetní budovy a propadnutá těžní věže do vzniklého kráteru. Likvidace havárie byla ukončena roku 1980. Ponechané objekty byly převedeny na podnik Ankra, vyrábějící mimo jiné horninové svorníky a kotvy.

 

důl Hedvika na začátku 20. stol. a ve 30. letech
záchranná stanice na dole zřícená těžní věž