Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Jindřich - Hrabě Deym - Deym

Petřvald

Důl Jindřich byl založen hrabětem Larisch - Mönnichem roku 1844. Roku 1880 byla těžba dolu Jindřich převedena na důl Evžen a Jindřich byl přebudován na pomocnou a výdušnou jámu.

Na přelomu století byl důl přejmenován na Hrabě Deym, po roce 1918 bylo jméno zkráceno na Deym. Roku 1928 byla horní část jámy likvidována a ponechaný dolní 100 m úsek sloužil jako větrací šibík.

Důl v plném provozu existoval v letech 1844 až 1880. Důlní pole mělo rozlohu asi 60 ha a uhelné sloje v porubských vrstvách byly otevřeny do hloubky 405 m byly otevřeny pěti jámami a jednou pomocnou štolou.

důl Deym roku 1899