Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Ludvík

Ostrava Radvanice

Důl Ludvík byl založen roku 1898 Ostravskou báňskou společností, dříve Kníže Salm, a. s. Tato společnost vznikla roku 1896 a převzala důlní majetek knížete Salm-Reifferchneida v tehdejší Polské Ostravě a Radvanicích. Roku 1916 přešel majetek nejprve do nájmu Báňské a hutní společnosti a roku 1922 byl důlní majetek touto společností odkoupen. K 1. 4. 1961 byl organizačně důl Ludvík připojen k Dolu Julius Fučík jako závod č. 3.

Důl Ludvík existoval v leteh 1898 až 1996, těžba uhlí z porubských a jakloveckých vrstev probíhala v letech 1914 - 1992. Důlní pole mělo rozlohu 748 ha a bylo otevřeno třemi jámami do hloubky 730 m. Po ukončení těžby byla většina objektů zbourána.

důl Ludvík roku 1926
čerpací stanice v podzemí
důl v roce 1988
degazační stanice těžní stroj
stav v roce 2009
pozůstatek vlečky a plocha bývalé úpravny