Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Petr a Pavel

Ostrava Michálkovice

Důl Petr a Pavel byl založen Společností Severní dráhy Ferdinandovy roku 1858. Po rekonstrukci dolu Michal byla na něho převedena roku 1913 těžba a důl Petr a Pavel se stal pomocným dolem dolu Michal. Důl existoval v letech 1858 - 1995, těžba uhlí z jakloveckých vrstev probíhala v letech 1866 - 1913. Důlní pole o rozloze 18 ha bylo otevřeno dvěmi jámami do hloubky 500 m. Provoz dolu Petr a Pavel byl ukončen společně s ukončením těžby na dole Michal 30. 6. 1993. Následně byly obě jámy zasypány.