Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Hlavní jáma - Ferdinand

Ostrava Michálkovice

Důl Ferdinand, původním názvem Hlavní jáma (Hauptschacht), byla založena roku 1849 rakouským státem. Krátce po založení, 15. 12. 1856 důl odkoupila Společnost Severní dráhy Ferdinandovy. Po rekonstrukci sousedního dolu Michal došlo roku 1882 ke sloučení obou dolů, těžba dolu Ferdinand byla vedena podzemím na důl Michal. Důl Ferdinand sloužil jako pomocný a jáma sloužila jako záloha.

Důl Ferdinand existoval v letech 1849 - 1886, těžba uhlí z jakloveckých vrstev probíhala v letech 1851 - 1882. Důlní pole mělo rozlohu 90 ha a bylo otevřeno jednou jámou do hloubky 135 m. Roku 1882 jáma Ferdinand vyhořela a následně byla v letech 1885 - 1886 zasypána.