Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl č. III - Michal - Petr Cingr - Michal

Ostrava Michálkovice

Průzkumné práce v budoucím dolovém poli zahájil rakouský stát roku 1843. Při něm byla vyhloubena kutací šachta č. III, která se stala základem budoucího důlního podniku, který byl založen pod jménem Důl č. III roku 1849. Roku 1850 byl podnik přejmenován na důl Michal, podle zesnulého c. k. dvorního rady Michaela Layera. 15. 12. 1856 odkoupila důl Společnost Severní dráhy Ferdinandovy. Od roku 1913 byla na důl Michal převedena těžba z dolu Petr a Pavel a roku 1916 i těžba dolů Josef a Jan. Roku 1942 získala Společnost Severní dráhy Ferdinandovy od Zbrojovky důlní pole otvíraného dolu Oskar, které bylo dáno pod správu dolu Michal. Po 2. světové válce byl důl Michal 17. 7. 1946 přejmenován na Důl Petr Cingr. 1. 1. 1954 byl k dolu Petr Cingr připojen důl Michálka. 1. 7. 1966 došlo k organizačnímu spojení dolů Rudý říjen a Petr Cingr do jednoho podniku Rudý říjen a důl Petr Cingr se stal závodem č. 3. Roku 1990 se opět důl vrátil k původnímu jménu Michal. V závěru své existence byl označován jako lokalita Michálkovice Dolu Heřmanice.

Důl existoval v letech 1849 - 1997, těžba uhlí z jakloveckých a hrušovských vrstev probíhala v letech 1862 - 1994. Důlní pole mělo rozlohu 411 ha a bylo otevřeno dvojicí jam do hloubky 960 m. Těžba byla ukončena 15. 4. 1994. Posléze byl důl prohlášen za technickou památku a bylo zde vybudováno Průmyslové muzeum. Všechno vybavení dolu bylo ponecháno na svém místě, takže to dnes vypadá, jako by osádka právě odešla po směně domů.

V rámci muzea si návštěvníci prohlédnou důlní dispečink, šatny, sprchy, cáchovnu ze které dojdou na náraziště, odtud pokračuje prohlídka strojovny těžního stroje Siemens Schuckert z roku 1912 a dále do haly kompresorů a měničů, taktéž Siemens Schuckert.

více též v rubrice Industriální památky - Důl Michal

 

stavba těžní věže dolu Michal na začátku 20. století
důl v různých dobách provozu
po ukončení těžby
těžní stroj měnič pro těžní stroj kompresor