Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Alexander

Ostrava Kunčičky

Důl Alexander byl založes Společností severní dráhy Ferdinandovy roku 1896. Od 1. 8. 1926 byl spojen s dolem Zárubek s podzemním převedením těžby. Dále sloužil jako pomocný důl. V provozu byl v letech 1896 - 1994, těžba uhlí z jakloveckých a hrušovských vrstev probíhala v letech 1898 - 1926 s ročním objemem 108 - 305 tisíc t. Důlní pole mělo rozlohu 247 ha a bylo otevřeno dvěma jámami do hloubky 1120 m na 10. patro. Těžba byla ukončena 31. 12. 1992 a obějámy byly následně zasypány. Těžní věže a část ostatních provozních budov je zachována jako technická památka, která je ale značně zchátralá.

V době výstavby...
...v plném provozu...
...a na konci 20. století
důl v roce 1998
v roce 2003
areál dolu na jaře 2006
na podzim 2007
důl na jaře 2011
pomocné provozy
kolonie