Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Salm VII - Hugo Eliška

Slezská Ostrava

Důl Salm VII byl založen roku 1857 Hugem kn. Salm-Reifferscheidtem na místě původní kutací jámy č. VII z roku 1850. Důl existoval v letech 1862 - 1925. Dobývány byly uhelné sloje v jakloveckých vrstvách. Důlní pole mělo rozlohu 252 ha bylo otevřeno do hloubky 13. patra 600 m třemi jámami. Pro nízký odbyt uhlí a koksu byl důl roku 1925 přerušena těžba a 8. 5. 1926 byl důl definitivně zastaven. Jámy byly pouze uzavřeny ohlubňovými betonovými povaly.

Vlivem neúplné likvidace větrní jámy Hugo došlo 2. 5. 1996 ve sklepních prostorách budovy závodní kantiny (původní důlní ventilátorovny) k explozi metanu, který se dostával od jámy nelikvidovaným větrním kanálem do prostorů bývalých ventilátorů. Při výbuchu byl jeden pracovník usmrcen a druhý těžce popálen. Došlo i ke zničení budovy a vyražení uzavíracího povalu.