Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Strojní - Jindřich

Slezská Ostrava

Důl Jindřich byl založen roku 1842 S. M. Rothschildem na místě původní kutací jámy na Jaklovci. Původní mělký důl byl napojen na Jakloveckou dědičnou štolu. V první polovině 60. let 19. století byl důl přebudován na hlubinný provoz. Původně se pro důl užíval název Strojní parní důl, později Jindřich.. Roku 1883 byl důl Jindřich přičleněn k dolu Terezie a sloužil jako výdušná jáma.

Důl existoval v letech 1842 - 1969, těžba uhlí z jakloveckých a hrušovských vrstev probíhala v letech 1845 - 1883. Dolové pole o rozloze 77 ha bylo otevřeno pěti jámami do úrovně 5. patra v hloubce 205 m. Po rekonstrukci hlavního dolu Petr Bezruč nebyla již výdušná jáma Jindřich využita a roku 1969 byla zasypána. Dnes je v prostoru dolu park.