Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Vizina

Slezská Ostrava

Důl Vizina (Wiesenschacht) byl založen S. M. Rothschildem roku 1842 na výšině Hladnov. Původně mělký důl byl v 60. letech 19. století přestavěn na hlubinný provoz. Roku 1879 byl důl Vizina přičleněn k dolu Terezie a dále sloužil jako větrní jáma.

Důl Vizina existoval v letech 1842 - 1887, těžba uhlí na něm probíhala v letech 1842 - 1879. Důl dobýval uhlí z jakloveckých vrstev. Důlní pole mělo rozlohu 8 ha a bylo otevřeno dvěma jámami na úroveň 4. patra v hloubce 225 m. Po roce 1886 byla jáma likvidována.