Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Terezie - Bergschacht - Petr Bezruč

Slezská Ostrava

Průzkum důlního pole budoucího dolu Terezie byl prováděn od roku 1838 těžařstvem J. Gross a spol. Toto těžařstvo po ukončení průzkumu založilo roku 1842 důl Terezie, který byl napojen na Jakloveckou dědičnou štolu. V dubnu 1843 důl odkoupil S. M. Rothschild.

V návaznosti na připojení dolu na Báňskou dráhu dne 23., 12. 1862 byl původní mělký důl přestavěn na hlubinný provoz. Roku 1879 byl k němu připojen důl Vizina a roku 1883 důl Jindřich. Dne 1. 1. 1942 byl důl přejmenován na Bergschacht, po osvobození se vrátil k původnímu jménu. 17. 7. 1946 byl přejmenován na důl Petr Bezruč. Dne 1. 7. 1961 k němu byl připojen důl Trojice. 1. 1. 1967 došlo k organizačnímu spojení dolů Petr Bezruč a Zárubek v jeden podnik s názvem Důl Ostrava. Důl Petr Bezruč se stal závodem 1. 1. 7. 1987 byl s podnikem Důl Ostrava spojen Důl Hlubina pod jménem Důl Ostrava. Těžba uhlí byla na dole Petr Bezruč ukončena 30. 6. 1992.

Důl Petr Bezruč existoval v letech 1842 - 1994, těžba uhlí probíhala v letech 1843 - 1992 s ročním objemem 221 - 629 tisíc t. Důl dobýval uhelné sloje v hrušovských a petřkovských vrstvách. Důlní pole mělo rozlohu 394 ha a bylo otevřeno do hloubky 1340 m sedmi jámami. Po ukončení těžby byly jámy likvodovány zásypem. 14. 8. 2002 byla odstřelena těžní věž kladivového tvaru, stará dvojitá věž byla vyhlášena za technickou památku.

těžní věže dolu Terezie - foto podzim 1998
strojovna klasické věže
likvidace nové těžní věže 14. 8. 2002
stav areálu v létě 2006
objekty vedle dolu
stav dolu v říjnu 2010
nejdůležitější je vrátnice
kanceláře
a tudy denně prošly stovky horníků
řetízkové šatny, sprchy, výdej svačin, lamp a mosty k šachetním budovám
provozní objekty
trafostanice
těžní věž
šachetní budova
nová strojovna
původní strojovny
odvětrávací komínek starého dolu na Jaklovci
v areálu dolu
vlečka na jaře 2011