Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Jaklovecké doly

Slezská Ostrava

Jaklovecké mělké doly byly zakládány od roku 1829. Dle důlních map zde existovaly tři doly, které byly otevřeny štolami. Jejich zakladateli byli olomoucký arcibiskup Rudolf Habsburský a F. J. hr. Wilczek.

Hornický rozvoj na Jaklovci a v dalších přilehlých důlních polích byl přímo spojen s Jakloveckou dědičnou štolou, založenou 30. 5. 1829 F. hr. Wilczkem na pravém břehu Ostravice. Na její ražbě se finančně podílelo také olomoucké arcibiskupství. Celková délka štoly byla 3160 m, z toho v důlním poli Jaklovec úsek v délce 1138 m. Štola sloužila přes 50 let jako hlavní dílo pro doly nejen Wilczkovy, ale i Rothschildovy a Zwierzinovy. Dobývání uhelných slojí na Jaklovci nad úrovní dědičné štoly bylo zahájeno v letech 1836 - 1840.

Část jakloveckého důlního pole odkoupil roku 1842 od hr. Wilczka S. M. Rothschild. Doly v oblasti byly v provozu asi do roku 1865. Dobývány byly uhelné sloje v porubských, jakloveckých a vrchních hrušovských vrstvách. Dolové pole na Jaklovci mělo rozlohu 44,3 ha, otevřeno bylo třemi štolami a 19 jámami. Těžba dosahovala hloubky 60 m.