Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl č. IV - Jan Maria

Slezská Ostrava

Důl Jan Maria, původně kutací šachta č. IV, byl založen J. M. hr. Wilczkem roku 1852. Po zastavení těžby na Zwierzinových dolech roku 1933 byla k dolu Jan Maria připojena jižní část důlních polí Zwierzina.. 1. 1. 1954 byl důl Jan maria připojen jako závod k Dolu Zárubek.

Důl existoval v letech 1852 - 1963, těžba uhlí z jakloveckých vrstech probíhala v letech 1855 - 1963 s ročním objemem 90 - 150 tisíc tun. Důlní pole mělo rozlohu 190 ha bylo otevřeno třemi jámami na 13. aptro do hloubky 460 m. Po ukončení těžby byly v letech 1963 - 1964 jámy zasypány, správní budova a strojovna jsou památkově chráněny.

vrtný průzkum
stav v roce 1900 stav v roce 1926
stav na jaře 2011
vrátnice
torzo šachetní budovy
zde stávala třídírna
správní budova - dnes stylový hotel
strojovna těžního stroje
kolonie Salma