Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Jan Nepomucký - Jan Michaeli - Michaeli - Michálka

Slezská Ostrava

Důl Jan Nepomucký byl založen hr. Wilczkem roku 1855. V areálu mělkého dolu byl J. M. hr. Wilczkem založen nový hlubinný důl s nově vyhloubenou těžní šachtou Jan Michaeli, později zvanou jen Michaeli či Michálka. Po zastavení těžby na Zwierzinových dolech k němu byla připojena větší část dolu Zwierzina II - Josef. 1. 1. 1954 byl důl Michálka připojen pod Důl Petr Cingr (Michal).

Důl existoval v letech 1855 - 1976, těžba uhlí z porubských a jakloveckých vrstev probíhala od roku 1855 do 1. 4. 1965 s ročním objemem 101 - 213 tisíc tun. Důlní pole mělo rozlohu 190 ha a bylo otevřeno třemi jámami na 3. patro v hloubce 730 m. Po ukončení těžby byly jámy zasypány, těžní budovy s věžemi demolovány a část objektů předána k dalšímu využití.

důl na jaře 2011
kolonie