Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Neumann

Slezská Ostrava

Důl Neumann byl založen J. M. hr. Wilczkem roku 1848 na místě původní Wilczkovy kutací jámy Adámek. Původně mělký důl byl roku 1851 byl přebudován na hlubinný provoz. Roku 1878 byla těžba uhlí převedena na důl Trojice. Důl existoval v letech 1848 až 1884, těžba uhlí probíhala v letech 1848 - 1874. Dobývány byly uhelné sloje v jakloveckých vrstvách. Důlní pole mělo rozlohu 5 ha a otevřeno bylo jednou jámou o dvou patrech do hloubky 135 m.

záchranné družstvo na dole Neumann