Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl svaté Trojice - Trojice

Slezská Ostrava

Důl svaté Trojice (Dreifaltigkeit Schacht) byl založen S. hr. Wilczkem roku 1844 původně jako mělký provoz. Roku 1870 vznikl v jeho areálu hlubinný provoz, který založil J. M. hr. Wilczek. K dolu Trojice byly postupně přičlěňovány důlní pole okolních malodolů. Po zastavení těžby na Zwierzinových dolech roku 1933 byla k dolu Trojice převedena převážná část jejich důlních polí. V rámci přestavby a modernizace Dolu Petr Bezruč 1. 7. 1961 byl k němu připojen jako pomocný provoz důl Trojice.

Důl existoval v letech 1844 - 1975, těžba uhlí z porubských a jakloveckých slojí probíhala od roku 1845 do 1. 4. 1967. Důlní pole mělo rozlohu 116 ha a otevřeno bylo sedmi jámami na hloubku 700 m - 13. patro. Jámy byly zasypány v letech 1969 - 1974.

důl Trojice v různých obdobích provozu
těžní stroj záchranná stanice na dole
důl Trojice v říjnu 2010
objekt původně sloužil jako stáje - zbytky napáječek pro koně
podél dolu vedla kdysi železniční trať - dnes se zachoval pouze strážní domek