Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Jiří

Moravská Ostrava

Důl Jiří (Georgschacht) byl založen společností Severní dráhy Ferdinandovy roku 1870. V roce 1927 byla jeho těžba převedena podzemím na důl František (Odra v Ostravě Přívoze) a důl Jiří se stal pomocným provozem.

Důl existoval v letech 1870 - 1952, těžba uhlí probíhala v letech 1896 - 1927 s ročním objemem 109 - 124 tisích tun. Dobývány byly sloje ve spodních hrušovských vrstvách.. Důl měl rozlohu 200 ha, otevřen byl dvěma jámami na hloubku 380 m - 6. patro. Po roce 1949 byl provoz dolu zastaven a objekty byly předány Báňským stavbám OKR. Roku 1952 byly obě jámy zasypány hlušinou.

důl Jiří na začátku 20. stol.

Stav dolu na podzim 2011

kolonie