Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl č. X - Jindřich

Moravská Ostrava

Důl Jindřich (Heinrich Schacht) byl založen rakouským státem roku 1848. Před jeho založením probíhal v důlním poli rozsáhlý průzkum, při kterém byla vyhloubena průzkumná šachtice č. X, později upravená na důlní jámu.

15. 12. 1856 důl odkoupila společnost Severní dráhy Ferdinandovy, která důl přejmenovala na Jindřich. Od roku 1933 byla těžba převedena podzemím na důl František (Odra v Ostravě Přívoze) a důl Jindřich sloužil jako pomocná jáma.

Důl existoval v letech 1848 - 1982, těžba uhlí probíhala v letech 1861 - 1933. Dobývány byly uhelné sloje v hrušovských vrstvách. Důlní pole mělo rozlohu 304 ha a bylo otevřeno dvěma jámami do hloubky 550 m na 8. patře. Od roku 1962 probíhala postupná likvidace a objekty byly převedeny na Doprava OKR. Výdušná jáma byla zasypána roku 1979, těžní jáma byla zasypána roku 1982. V současné době z dolu zůstala zachována šachetní budova s věží těžní jámy.

důl Jindřich v době těžby
současnost
v šachetní budově