Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Hlubina - Bohumil Laušman - Hlubina

Moravská Ostrava

Důl Hlubina (Tiefbauschacht) byl založen roku 1852 S. M. Rothschildem. Dne 16. 11. 1931 k němu byl připojen důl Šalomoun, který se opět osamostatnil roku 1939. Původní název dolu byl 17. 7. 1946 změněn na Důl Bohumil Laušman, v únoru 1949 se vrátil k původnímu názvu Hlubina. 1. 1. 1958 byl k dolu Hlubina připojen důl Generál Jeremenko. Dne 1. 7. 1987 byly důly Hlubina a Ostrava sloučeny do jednoho podniku Důl Ostrava se samostatnými provozy.

Důl Hlubina existuje od roku 1852 dodnes, těžba uhlí probíhala v letech 1863 - 1991. Dobývány byly uhelné sloje v jakloveckých a hrušovských vrstvách. Důlní pole mělo rozlohu 382 ha, otevřeno bylo třemi jámami do hloubky 1200 m na 12. patro. Těžba byla zastavena 30. 6. 1991 a jámy byly zasypány. V současné době je v návrhu Unesca prohlásit za chráněnou památku Důl Hlubina s přilehlou koksovnou a vysokopecním provozem Vítkovických železáren a následně zpřístupnit celý areál formou industriálního skanzenu.

důl Hlubina v době těžby
povrchové náraziště
a nyní současnost (jaro 2006)
těžní věž a šachetní budova
strojovna těžního stroje
výklopníky a třídírna
uhelné prádlo
koksovna
kotelna 1 kotelna a strojovna 2
provozní objekty
technologie
podzim 2007
důl na jaře 2011