Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Antonín

Moravská Ostrava

Důl Antonín byl založen S. M. Rothschildem roku 1846. Roku 1864 byl přiřazen k dolu Karolina jako pomocný důl s vodní a větrní jámou. Důl existoval v období 1846 - 1879. Šlo o důl v otvírce, který se nepodařilo pro velké obtíže při hloubení jámy dobudovat. Důlní pole mělo rozlohu 38,2 ha, které bylo otevřeno jednou jámou na úroveň 3. patra v hloubce 185 m. Po vybudování nové výdušné jámy na dole Karolina roku 1878 byl důl Antonín zastaven a roku 1879 byla jáma zasypána a všechny objekty dolu zlikvidovány. Dnes je zde Smetanovo náměstí s budovou ředitelství VOKD a divadlem Antonína Dvořáka. Roku 1997 bylo provedeno nové zajištění ústí jámy oplocením ozdobným plotem, vybudováním odvětrávání pro případ výronu metanu a byla zde osazena tabulka s informacemi o dole.

co zbylo z dolu Antonín