Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Šalomoun

Moravská Ostrava

Důl Šalomoun byl založen roku 1844 S. M. Rothschildem. V roce 1895 k němu byl organizačně připojen důl Karolina. V letech 1931 - 1938 byl důl Šalomoun zařazen k dolu Hlubina jako pobočný závod. Od roku 1939 byl organizačně opět osamostatněn, kdy těžba probíhala do roku 1968. Následně důl Šalomoun sloužil jako pomocný pro důl Hlubina.

Důl existoval v letech 1844 - 1975, těžba uhlí probíhala v letech 1859 - 1968, přerušena byla v letech 1864 - 1871 a 1931 - 1938. Dobývány byly uhelné sloje v jakloveckých a hrušovských vrstvách. Důlní pole měřilo 220 ha, otevřeno bylo dvěma jámami o devíti patrech na hloubku 800 m. Roku 1969 byla zásypem likvidována výdušná jáma a roku 1972 těžní jáma. Těžní věž byla odstřelema 28. 11. 1974.

V současné době je v prostoru dolu Šalomoun ústřední autobusové nádraží a komunikační uzel Frýdlantské mosty. Bývalé ústí těžní jámy s odsáváním metanu je přímo v pěších podchodech pod mosty.

důl Šalomoun
záchranáři (1922) těžní stroj
náhrobní kámen