Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Karolina

Moravská Ostrava

Důl Karolina byl založen těžařstvem Moravsko - ostravská společnost roku 1842, od něhož ho koupil roku 1843 S. M. Rothschild. Roku 1864 k dolu Karolina byl připojen důl Antonín jako pomocný s větrní a vodní jámou. Roku 1895 byly oba doly organizačně připojeny k dolu Šalomoun. Roku 1910 došlo k převedení těžby podzemím na důl Šalomoun a od té doby byl důl Karolina pouze pomocnou jámou. Důl přímo navazoval na koksovnu, elektrárnu a Žofinskou huť.

Důl existoval v letech 1842 - 1933, těžba uhlí probíhala v letech 1859 - 1910. Dobývány byly uhelné sloje v jakloveckých vrstvách. Dolové pole mělo rozlohu 135 ha, otevřeno bylo dvěma jámami do hloubky 620 m na 7. patře. Těžní jáma byla po likvidaci roku 1933 zasypána odvalovým materiálem, koksovna byla v provozu do roku 1982.

koksovna Karolina v různých obdobích