Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Nová jáma - Louis - Steinböck - Generál Jeremenko

Ostrava Vítkovice

Důl Nová jáma, později Louis, byl založen roku 1891 nájemní společností Spojené vítkovické kamenouhelné doly. Po skončení nájemní lhůty se důl stal od roku 1895 součástí Vítkovického horního a hutního těžířstva a zároveň byl změněn název na důl Louis. V době okupace byl 1. 1. 1942 důl přejmenován na Steinböck. Po ukončení války se důl vrátil k původnímu názvu, dne 8. 12. 1946 byl přejmenován na Důl Generál Jeremenko. Dne 1. 1. 1958 byl důl organizačně spojen jako závod 2 s Dolem Hlubina. 30. 4. 1970 byl důl opět přejmenován na Důl Maršál Jeremenko. K 1. 1. 1979 byla k němu připojena spodní část dobývacího prostoru Dolu Alexander.

Důl Existoval v letech 1891 - 1996, těžba uhlí probíhala v letech 1896 - 1992. Dobývány byly uhelné sloje v jakloveckých a hrušovských vrstvách. Důl o rozloze 290 ha byl otevřen třemi jámami do hloubky 1200 m v osmi patrech. Těžba byla ukončena 31. 12. 1992, výdušná jáma č. 2 byla v roce 1996 zasypána. V provozu zůstávají obě vodní jámy, kde jsou osazena čerpadla pro regulaci hladiny důlních vod, aby nedošlo k přelivu do těžených úseků.

důl Louis na začátku 20. stol... ...v roce 2003...
a v roce 2007
po setmění

Fotogalerie z podzimu 2011

od nádraží Ostrava - Vítkovice
od Rudné ulice
a na zahrádce místo trpaslíka šachetní hloubkoměr