Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Ignát - Jan Šverma

Ostrava Mariánské Hory

Důl Ignát byl založen Těžařstvem Vladimíra Vondráčka a spol. roku 1890. Z důvodu finanční vyčerpanosti těžařstva byl majetek roku1897 prodán společnosti Hornoslezských koksoven a chemických továren, a.s., v Berlíně, která v Moravské Ostravě vytvořila pobočku Moravskoostravské kamenouhelné těžířstvo Marie - Anna. V roce 1910 byl důlní majetek odprodán Rakouské báňské a hutní společnosti, a.s. Dne 7. 9. 1947 byl důl přejmenován na Důl Jan Šverma. ode dne 1. 10. 1954 k němu byl přičleněn důl Odra (Stará Odra, Oderka) v Ostravě Přívozu.

Důl byl v provozu v letech 1890 - 1993, samotná těžba uhlí probíhala v letech 1895 - 1992 s ročním objemem 450 - 800 tisíc tun. Dobývány byly uhelné sloje spodních hrušovských a petřkovických vrstev. Důlní pole mělo rozlohu 1287 ha, otevřeno bylo 6 jámami na hloubku 915 m, na 8. patro.

Poslední vuzek uhla byl vytěžen 31. 3. 1992, část objektů byla stržena a šachty zasypány.


Dnes už historické fotografie

důl a koksovna Ignát

Areál výdušné jámy č.III, lidově větérky Ignát

nafoceno na jaře 2011

areál dolu
šachetní budova s věží
strojovna
provozní budova