Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Svinov (závod Dolu Jan Šverma)

Ostrava Svinov

Tento důl, označovaný také jako Šverma II byl založen čs. státem roku 1964. Už roku 1952 byla založena jeho pozdější těžní jáma, někdy nazývaná Svinov. Důl byl v provozu v letech 1964 - 1992. Těžba uhlí, která byla doptavována podzemím na hlavní závod, se pohybovala v letech 1971 - 1991 v ročních objemech kolem 300 tisíc tun. Dobývány byly uhelné sloje ve spodních hrušovských a petřkovických vrstvách. Důlní pole měřilo 899 ha bylo otevřeno do hloubky 885 dvěma jámami, které měly 6 pater a jedno mezipatro.

Po ukončení těžby roku 1991 byly jámy zasypány a dne 23. 1. 1994 byla sestřelena těžní věž. V místě dolu se nyní buduje dálnice.

důl Svinov