Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Lokalita Stalin 4-5 - Rudý říjen 4-5 - Rychvald

Rychvald

V rychvaldském poli dobývacího prostoru Heřmanice Dolu Stalin bylo započato roku 1951 s hloubením výdušné jámy Stalin 4 (Rychvald 4) a v roce 1962 ještě těžní jámy Rudý říjen 5 (Rychvald 5). Těžba uhlí, které bylo dopravováno podzemím na mateřský důl, probíhala od roku 1963 do 30. 6. 1993. Dobývány byly uhelné sloje spodních hrušovských a petřkovických vrstev. Důlní pole mělo rozlohu 750 ha a bylo otevřeno dvojicí jam o 4 patrech do hloubky 820 m.

Po ukončení těžby byly jámy upraveny pro čerpání metanu, přepaženy v úrovni 2. (výdušná) a 3. patra (těžní), přebetonovány a horní úseky byly zasypány. Část povrchových objektů byla zbourána, zbylé byly předány k dalšímu využití.