Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Oskar

Ostrava Heřmanice

Důl Oskar byl založen roku 1912 Rakouskou Alpinskou montánní společností, a.s., ve Vídni ve východní části katastru Heřmanice. Hloubení otvírkové jámy bylo zahájeno roku 1912, ale po nafárání uhelných slojí byly práce zastaveny a pokračovaly až roku 1918. Pro báňskotechnické potíže byly otvírkové práce roku 1919 opět zastaveny. Roku 1926 odkoupil majetek této společnosti čs. stát a v roce 1938 přešel důlní majetek na Zbrojovku v Brně.

V období druhé světové války měla v plánu Společnost Severní dráhy Ferdinandovy vybudovat v revíru několik velkodolů, kde se počítalo i s dolem Oskar. Proto Společnost Severní dráhy Ferdinandovy v roce 1942 odkoupila důlní majetek od Zbrojovky Brno a připojila ho k dolu Michal. K plánované výstavbě ale nedošlo.

Po druhé světové válce byl ve východní části dolového pole vybudován důl Rychvald, závod dolu Heřmanice. Areál jámy Oskar byl přebudován na výdušnou jámu dolu Michal.

V době využití dolu Oskar jako výdušného díla dolu Michal měla jáma 4 patra a dosahovala hloubky 625 m.

Po ukončení těžby uhlí na dole Michal 30. 6. 1993 byla jáma Oskar zasypána a většina objektů dolu zbourána.