Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Viktoria - Generalissimus Stalin 2 - Rudý říjen 2 - Heřmanice

Ostrava Heřmanice

Důl Viktoria byl založen Vítkovicým horním a hutním těžířstvem roku 1942 na pomezí západní části katastru Heřmanice. Jeho výstavbu zajišťoval důl Ida. Původní název Viktoria byl 8. 12. 1951 změněn na Generalissimus Stalin a 31. 12. 1951 na Velkodůl Stalin. Ke dni 1. 1. 1956 došlo k jeho vyčlenění jako závodu Stalin II z organizační struktury dolu Ida. Dne 1. 8. 1962 byl důl přejmenován na Rudý říjen II a 1. 4. 1990 na heřmanice. Ke dni 1. 7. 1966 došlo k organizačnímu sloučení dolů Rudý říjen a Petr Cingr v jeden podnik s názvem Důl Rudý říjen, načež se Důl Rudý říjen II stal závodem 1. Dnem 28. 4. 1969 bylo do něho začleněno důlní pole zastaveného dolu Ida.

Důl existoval v letech 1942 - 1998, těžba uhlí probíhala v letech 1955 - 1993 s ročním objemem 590 - 620 tisíc tun. Dobývány byly uhelné sloje ve spodních hrušovských a petřkovických vrstvách. Důl měl rozlohu 1780 ha, otevřen byl dvěma jámami do hloubky 720 m na 5. patro. V závěru svojí existence byl označován jako lokalita Heřmanice. Těžba uhlí byla ukončena 30. 6. 1993 a do roku 1998 byl důl likvidován.

V zasypávané výdušné jámě došlo dne 30. 6. 1998 v hloubce 238 m k explozi metanu, která zničila jámovou budovu, větrní kanály a budovu ventilátorů. Dne 9. 10. 1998 byla odstřelena i těžní věž nad těžní jámou - jediná věž v OKR kozlíkového tvaru.