Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Hubert - Stachanov

Ostrava Hrušov

Důl Hubert byl založen po předcházejících kutacích pracech na konci roku 1854 Těžířstvem bratří Kleinů.Důl byl uveden do těžebního provozu roku 1855 a hned dne 12. 7. 1855 byl odkoupen Společností Severní dráhy Ferinandovy. V roce 1876 na něho byla podzemím převedena těžba od dolu Albert, který byl potom provozován jako pomocný důl. Po druhé světové válce byl důl Hubert přejmenován dne 8. 12. 1946 na Důl Stachanov. V rámci generální rekonstrukce spojených dolů Vítězný únor, Stachanov a Eduard Urx byla převedena 1. 7. 1966 těžba uhlí podzemím na hlavní závod Vítězný únor. Následně byl Důl Stachanov 1. 1. 1974 jako samostatný závod zrušen a jeho důlní pole rozděleno mezi doly Vítězný únor a Eduard Urx. Potom Důl Stachanov sloužil jako pomocný pro hlavní závod Vítězný únor.

Důl existoval v letech 1854 - 1992, těžba uhlí probíhala v letech 1855 - 1973. Dobývány byly sloje ve spodních hrušovských a petřkovických vrstvách. Důlní pole mělo rozlohu 780 ha, otevřeno bylo třemi jámami do hloubky 690 m - 10. patro. V roce 1992 byly jámy likvidovány zásypem.

důl Hubert v době těžby
kompresor Škoda
stav v roce 2009
výdušná šachta Vrbice strojovna šachty vrbice