Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Albert

Ostrava Hrušov

Důl Albert byl založen Těžířstvem bratří Kleinů roku 1849. Před založením dolu v hrušovském kutacím poli prováděly od roku 1838 Vítkovické železárny a později i Těžířstvo bratří Kleinů četné kutací práce, na základě jejich výsledků a získání propůjček na důlní míry byl založen důl Albert, který odkoupila dne 12. 7. 1855 Severní dráha Ferdinandova. V souvislosti s modernizací sousedního dolu Hubert bylo přikročeno v červenci 1876 k zastavení těžby na dole Albert a jejímu převedení podzemím na důl Hubert.

Důl Albert existoval v letech 1849 - 1886, těžba uhlí probíhala od roku 1850 do 30. 6. 1876 s ročním objemem 28 - 41 tisíc tun uhlí. Dobývány byly uhelné sloje ve spodních hrušovských vrstvách. Důlní pole mělo rozlohu 77 ha a otevřeno bylo jednou jámou na hloubku 200 m - 7. patro. Důl Albert sloužil do roku 1886 jako pomocný důl. Po jeho likvodaci přešlo dolové pole pod důl Hubert.