Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Ida - Hoffnungschacht - Ida - Generalissimus Stalin 1 - Rudý říjen 1

Ostrava Hrušov

Důl Ida byl založen roku 1872 u východního okraje katastru obce Hrušov nájemní společností Spojené vítkovické kamenouhelné doly.. Po skončení nájemní lhůty se důl stal od roku 1895 součástí Vítkovického horního a hutního těžířstva. Název dolu byl v době okupace změněn 1. 1. 1942 na Hoffnungschacht. Po skončení války se důl vrátil ke svému původnímu jménu Ida, 8. 12. 1946 byl ale přejmenován na Generalissimust Stalin a dne 31. 12. 1951 na Velkodůl Stalin. Z jeho organizační struktury byl 1. 1. 1956 vyčleněn Důl Stalin II (původně Viktoria), který se stal závodem 2 velkodolu a Důl Stalin I (původně Ida 2) se stal závodem 1. Názen dolu byl 1. 8. 1962 změněn na Rudý říjen I. V roce 1961 byla ukončena těžba uhlí jámou na povrch a byla převedena podzemím na novou těžní jámu sousedního dolu Rudý říjen II.

Důl existoval v období 1872 - 1979, těžba uhlí probíhala v letech 1879 - 1961 s ročním objemem v 19. století 39 - 75 tisíc tun a ve 20. století 140 - 366 tisíc tun uhlí. Dobývány byly sloje ve spodních hrušovských vrstvách. Důlní pole měřilo 404 ha a bylo otevřeno třemi činnými a jednou záložní jámou do hloubky 420 m na 8. patro.

Po ukončení těžby v roce 1969 byly jámy zasypány a využitelné objekty předány jako věznice v Heřmanicích.

důl Ida v různých obdobích