Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl č. I - Hrušovský důl

Ostrava Hrušov

Důl č. I, později nazvaný Hrušovský důl, byl založen roku 1844 S. M. Rothschildem v jihovýchodní části katastru obce Hrušova. Před založením dolu probíhaly od roku 1838 v budoucím dolovém poli kutací práce. Pro potřeby výstavby dolu byly roku 1844 dvě kutací jámy přebudovány na důlní jámy - těžní a větrná - vodotěžná. Důl byl napojen na dědičnou štolu Svatá Barbora z roku 1840.

Důl byl činný od roku 1844 asi do roku1876 a těžba měla objen 8 - 40 tisíc tun uhlí.. Dobývány byly sloje ve svrchních hrušovských vrstvách. Důlní pole mělo rozlohu 197 ha a bylo otevřeno 13 jámami na třetí patro v hloubce 90 m. po ukončení těžby byla těžní jáma zasypána. Větrní a vodní jáma byla po prohloubení dále využívána dolem Ida, který navazoval na Hrušovský důl.