Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Odra (stará)

Ostrava Přívoz

Důl Odra byl založen roku 1907 společností Hornoslezských koksoven a chemických továren, představované místní složkou Moravskoostravským těžířstvem Marie - Anna. Dne 1. 1. 1954 byl důl přičleněn k Dolu Jan Šverma.

Důl existoval v letech 1907 - 1971, těžba uhlí probíhala v letech 1910 - 1968. Dobývány byly uhelné sloje v petřkovických vrstvách. Důlní pole mělo rozlohu 129 ha a bylo otevřeno třemi jámami do 5. patra v hloubce 450 m.

Po ukončení těžby byly jámy v letech 1970 - 1971 zasypány.

důl Odra (první desetiletí 20. stol)