Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Šilheřovické doly

Ostrava Koblov

Názvem Šilheřovické doly (Shillhersdorfer Gruben) byla pojmenována skupina nejstarších štolových dolů v Koblově, založených roku 1803. Pojmenování obdržely podle šilheřovického panství, na kterém se nacházely. Zakladatelem dolů byl Johann Friedrich Eichendorf, vlastník panství. Po jeho smrti roku 1819 panství vystřídalo několik vlastníků. Od důlního konsorcia je koupil dne 14. 9. 1835 Hubert sv. p. Stücker z Wayersdorfu. Po devíti letech dne 5. 12. 1844 odkoupil doly s celým šilheřovickým panstvím S. M. Rothschild a přičlenil je k hlučínským dolům.

Šilheřovické doly existovaly od roku 1803 asi do roku 1860. Těženy byly sloje ve spodních hrušovských a petřkovických vrstvách. Dokumentováno bylo celkem 7 provozovaných dolů s 5 hlavními otvírkovými štolami a 11 důlními jámami. Důlní pole mělo celkovou rozlohu 103 ha a doly dosahovaly hloubky 40 m. Důlní pole se později stalo součástí důlního pole dolu Anselm.