Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl František - Generál Svoboda - Vítězný únor - Odra

Ostrava Přívoz

Důl Odra, původně František (Franzschacht) byl založen Těžířstvem bratří Kleinů v roce 1852. Před jeho založením provádělo těžířstvo v budoucím důlním poli od roku 1849 kutací práce, při nichž byla téhož roku založena kutací jáma, později nazvaná František. V rímci výstavby dolu bylo v letech 1852 - 1854 toto dílo přebudováno na důlní víceúčelovou jámu. Důl 12. 7. 1855 odkoupila Severní dráha Ferdinandova. Od roku 1927 na něho byla podzemím převedena těžba dolu Jiří a od roku1933 i těžba dolu Jindřich.

Po 2. světové válce byl důl dne 30. 3. 1947 přejmenován na Důl generál Svoboda. K dalšímu přejmenování došlo 16. 2. 1953 na Důl Vítězný únor. V rámci generální rekonstrukce spojených dolů Vítězný únor, Stachanov a Eduard Urx v letech 1961 - 1971 se Důl Vítězný únor stal centrálním závoden spojených dolů. Po zrušení dolu Stachanov k 1. 1. 1974 jako samostatného závodu bylo k němu připojeno hrušovské důlní pole a Důl Stachanov se stal jeho závodem. Dne 1. 4. 1990 se důl opět vrátil k původnímu jménu Odra.

Důl existoval v období 1852 - 1998, těžba uhlí probíhala od roku 1854 do 30. 6. 1994 s ročním objemem 90 - 140 tisíc tun uhlí. Dobývány byly sloje ve spodních hrušovských a petřkovických vrstvách. Důlní pole mělo rozlohu 811 ha, otevřeno bylo třemi jámami na 11. patro do hloubky 1099 m.

Dne 30. 6. 1994 byl vyvezen poslední vůz nejen na dole Odra, ale v celé ostravské dílčí pánvi. 13. 8. 1998 byla zasypána jako poslední hlavní skipová šachta a 6. 11. 1998 byla odstřelen i její těžní věž.

důl Odra v době těžby...
...a po ukončení těžby (foto 2003)
pak přišla další "rekultivace" (foto 2006)
stav v roce 2009
opuštěná autobusová zastávka
+ náhrobní kameny +
metan z odtahových komínků využívá jako palivo kogenerační jednotka k výrobě elektřiny