Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Oskar - Petershoffen V-VI - Masaryk II - Lidice

Ostrava Petřkovice

Důl Lidice s původním názvem Oskar byl založen v roce 1891 u západníhoi okraje obce Petřkovice (do roku 1900 katastr Ludgeřovice). Důl byl založen Albertem sv. p. Rothschildem v důlních polích zaniklých mělkých dolů na dědičných štolách Bohatá a František. Důl Oskar se stal od roku 1894 součástí společnosti Vítkovického horního a hutního težířstva. V době německé okupace byl dne 1. 1. 1942 změněn název dolu na Petershoffen V - VI. Po osvobození se navrátil k původnímu názvu. 17. 7. 1946 byl název dolu změněn na Důl Masaryk II a 31. 12. 1951 na Důl Lidice.

Dne 1. 1. 1954 byl jako závod č. 2 organizačně spojen v jeden celek s dolem Eduard Urx. Po likvidaci šachet v roce 1967 byl areál převeden na podnik Sběrné suroviny.

Důl existoval v letech 1891 - 1997, těžba uhlí probíhala v letech 1896 - 1967 s ročním objemem ve 20. století 140 - 307 tisíc tun uhlí. Dobývány byly sloje v petřkovických vrstvách. Důlní pole dolu Lidice mělo rozlohu 950 ha, otevřeno bylo dvěma šachtami o čtyřech patrech do hloubky 580 m.

důl Oskar ve 20. letech 20. stol.