Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Bohatý slojemi

Ostrava Petřkovice

Důl Bohatý slojemi (Reichen Flötze Grube) byl založen v roce 1834 ve stejnojmenném důlním poli. Důl založila kapitula olomouckého arcibiskupství. Po smrti arcibiskupa Rudolfa přešel důl na tuto kapitulu přešel, která ho dne 8. 4. 1843 prodala S. M. Rothschildovi.

Důl existoval v letech 1834 až 1880. Dobývány byly sloje v petřkovických vrstvách. Důl o rozloze 86 ha byl otevřen dědičnou štolou Bohatá slojemi a 17 jam. Dosahoval hloubky 90 m.