Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Kamenouhelné doly Ferdinandovo štěstí

Ostrava Petřkovice

Kamenouhelné doly Ferdinandovo štěstí (Steinkohlegruben Ferdinandsglück), které byly založeny v roce 1829, se nacházely v západní části návrší Landeku. Zakladatelem byl kardinál Rudolf arcivévoda Habsburský. Podle závěti přešlo dne 26. 3. 1832 důlní pole Ferdinandovo štěstí na olomoucké arcibiskupství. Komplex dolů a hutí byl arcibiskupstvím prodán smlouvou ze dne 8. 4. 1843 S. M. Rothschildovi, který k nim dne 5. 12. 1844 od Huberta sv. p. Stückera přikoupil ještě Šilheřovické doly.

Doly existovaly od roku 1829 asi do roku 1870. Těženy byly sloje v petřkovických vrstvách. Doly byly otevřeny čtyřmi štolami a dvanácti jámami. Dodatečně byla provedena ještě otvírka dolů pomocí Kleinpeterovy dědičné štoly z roku 1835. Doly měly souhrnnou rozlohu 44 ha a dosahovaly do hloubky přibližně 60 m. Důlní pole později přešlo pod důl Anselm.

Důl Ferdinandovo štěstí