Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Anselm - Petershoffen I-IV - Masaryk I - Eduard Urx

Ostrava Petřkovice

Důl Anselm byl založen roku 1835 v terénním zářezu na jižní straně návrší Landek v Petřkovicích. Nacházel se uprostřed důlního pole Ferdinandovo štěstí, které bylo vyměřeno roku 1820 a bylo od roku 1839 součástí komplexu tzv. Kombinovaných hlučínských dolů, jehož vlastníkem byla kapitula olomouckého arcibiskupství. Dne 8. 4. 1843 veškeré doly kapitula odprodala S. M. Rotfschildovi. Důlní pole dolu Anselm později zahrnovala pole Hlučínských dolů, Šilheřovických dolů a dolů Ferdinandovo štěstí. Důl nesl původně název Strojní, po jeho převzetí Rothschildem byl přejmenován na Anselm. Od roku 1894 se stal součástí Vítkovického horního a hutního těžířstva.

V době německé okupace byl důl 1. 1. 1942 přejmenován na Petershoffen I - IV, po osvobození byl navrácen název Anselm. Dne 17. 7. 1946 byl přejmenován na Důl Masaryk I. 31. 12. 1951 byl důl přejmenován na důl Eduard Urx I. V roce 1991 byl navrácen název Anselm.

Důl byl v provozu v období 1835 - 1991 s roční těžbou ve 20. století 283 - 636 tisíc tun uhlí. V roce 1973 byla těžba tohoto dolu převedena na centrální skipovou jámu dolu Vítězný únor v Ostravě Přívoze. Dobývány byly sloje ve spodních hrušovských a petřkovických vrstvách. Dolové pole mělo rozlohu 892 ha. Otevřen byl 5 šachtami v šesti patrech do hloubky 700 m. Těžba v důlním poli dolu Anselm byla ukončena 2. 8. 1991. V roce 1992 byl proveden zásyp jámy a zahájena výstavba hornického muzea a oddechové zóny.

důl Anselm
výchoz uhelné sloje muzeum

Stav v létě roku 2011

staré štoly
x
kolonie
vjezd do areálu
v areálu
x
lokomotiva jako součást oplocení areálu