Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Nové hlučínské kamenouhelné doly

Ostrava Petřkovice

Nové hlučínské kamenouhelné doly (Neue Hultschiener Steinkohlegruben) se nacházely na petřkovické části návrší Landeku. Doly založil roku 1812 Ernst Wilhelm sv. p. Reibnitz. Štolní doly se nalézaly na pozemcích hlučínského panství, které od roku 1810 vlastnila Antonie Mikettová. Protože Reibnitzovy doly byly získány v odděleném vlastnictví od vlastnictví pozemků, probíhaly ve vlastnictví dolů četné změny až do dne 28. 11. 1829, kdy doly pro olomouckého arcibiskupa kardinála Rudolfa Habsburského koupil Franz Kleinpeter, ředitel Vítkovické (Rudolfovy) huti, který pak v roce 1835 odkoupil pro kapitulu olomouckého arcibiskupství i celé hlučínské panství. Mezi tím po smrti arcibiskupa Rudolfa přešly doly závětí na kapitulu olomouckého arcibiskupství, která je dne 8. 4. 1843 prodala i s ostatním majetkem S. M. Rothschildovi.

Nové hlučínské doly existovaly od roku 1812 asi do roku 1850. Těženy byly sloje v petřkovických vrstvách. Dokumentovány byly 4 doly se čtyřmi hlavními otvírkovými štolami a dvěma šachtami. Doly měly souhrnnou rozlohu 4 ha a hloubku asi do 40 m. Těžba byla vykazována společně s dalšími hlučínskými doly. Důlní pole se stalo později součástí dolu Anselm.