Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Staré hlučínské kamenouhelné doly

Ostrava Petřkovice

Názvem Staré hlučínské kamenouhelné doly (Altere Hultschiener Steinkohlegruben) byla pojmenována skupina nejstarších dolů, založených v roce 1782 a těžících štolovým způsobem uhelné sloje v návrší Landeku v Petřkovicích a v návrší Ludgeřovický les v Ludgeřovicích. Pojmenování obdržely podle hlučínského panství, na jehož pozemcích se nacházely. Zakladatelem dolů byl Johann Adam sv. p. Gruschreiber, vlastník panství. Jeho majetek převzal roku 1802 syn Josef Adam sv. p. Grutschreiber. Od roku 1803 probíhaly ve vlastnictví dolů četné změny až do dne 25. 1. 1834, kdy je koupila kapitula olomouckého arcibiskupství (mimo jiné vlastník Vítkovických železáren).

Doly existovaly od roku 1782 asi do roku 1870. Těženy byly uhelné sloje v petřkovických vrstvách. Dokumentováno bylo celkem 10 dolů s 12 hlavními otvírkovými štolami a 24 šachtami. Doly měly souhrnnou rozlohu 19 ha a hloubku cca do 100 m. Roční těžbu v 18. století lze jen odhadovat na 2000 t. Teprve na počátku 20. let 19. století došlo k pronikavějšímu zvýšení těžby, kdy v roce 1828 byla překročena hranice 2000 t, později se těžba pohybovala mezi150 - 636 tisíci tun. Důlní pole se později stalo součástí dolu Anselm. V současné době lze ještě v terénu najít pozůstatky propadlých šachet.

Významně se na těžbě uhlí v dané lokalitě podílel důl Ihme, který otvíral skupinu slojí svislou jámou - byl to první hlubinný důl v OKR. Důl Ihme byl založen v důlním poli Starých hlučínských dolů v údolním zářezu na severní straně vrchu Landek mezi lety 1810 - 1820. Zakladatelem byl Ernst Wilhelm sv. p. Reibnitz. Důl byl také nazýván Žentourový a byl provozován v letech 1810 - 1850. Otevřen byl šachtou a štolou, měl dvě patra a jedno podpatro a dosahoval hloubky 120 m. Důl zanikl při rozšiřování těžby na dole Anselm.