Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi

Atmosféra "města uhlí a oceli"

Horníci

Ruční doprava

Lokomotivy

Deutz - Montania Schwarzkopff - Vítkovice BVD 30

Dobývací stroje

brázdička Knapp brázdička M. C. Universal brázdička Pick - Quick práce s brázdičkou
příprava kombajnu kombajn v akci

Výztuže .........................(zával na posledním snímku v horní řadě je řízené zavalování vyrubaných prostor)

individuální výztuž
mechanizovaná výztuž

Lanovky nad městem

Koksovny

koksovna Šverma
koksovna Svoboda

---- dnes již neexistující provozy ----

koksovna Karolina
koksovna Jan - ČSA
koksovna Trojice koksovna Salm III koksovna Lazy centrálka Polská Ostrava

Důlní propadliny a poddolovaná území

zde bývala Orlová

Hutě