Dějiny dolování uhlí na Kladensku

Důl Průhon

Kladno

Hloubení šachty dolu Průhon bylo zahájeno na jaře 1964. Šachta byla kruhová o průměru 3,79 m, vyzděná na cementovou maltu a vystrojená ve dřevě.

Dřevěná těžní věž měřila k ose lanovnic 12,8 m, lanovnice o průměru 3,8 m měly věnec s drážkou pro plochá lana.. Na výjezdovém patře v šachetní budově byla umístěna sklápěcí stavítka systému Staus.

Původní parní těžní stroj o výkonu 50 ks dodala firma Kail & Halloth z Bruselu. Převod na bobinovou hřídel byl čelními ozubenými koly. V provozu byl do roku 1874, kdy byl nahrazen parním strojem firmy L. A. Quiball z Anzinu v Belgii. Stroj měl válce o průměru 500 mm a zdvih pístu 2000 mm, původně v provedení s expanzivním šoupátkem, později nahrazeným jednoduchým šoupátkem a kulisovým rozvodem systému Allan. V roce 1908 byl stroj přemístěn na důl Theodor v Pcherách.

K pohonu šachetních pump byl vybudován na dole stojatý parní stroj se šoupátkovým rozvodem, dodaný firmouThomas Fletchner z Vídně. Voda z dolu nebyla čerpána až na povrch, ale jen na hlavní těžní třídu, odkud byla vedena dřevěným potrubím k dolu Kübeck, další pumpa čerpala vodu do nádrže, odkud dále odtékala litinovým potrubím k dolu Engerth. Na povrch byla čerpána jen technologická voda pro napájení kotlů a další provozy.

Pro pohon vzduchových vrátků umístěných v podzemí byla na povrchu vybudována kompresorovna se dvěma kompresory od firmy Wahler & Eschenbacher ve Vídni. Stroje byly přímo poháněny parním strojem. Tlakový vzduch o 5 atm byl do dolu veden v litinovém potrubí.

Pro pohon parních strojů bylo v kotelně postaveno pět válcových parních kotlů se stupňovými rošty. V roce 1874 byly přistavěny ještě další dva kotle.

Malá třídírna byla vybavena výklopníkem vozíků, který sypal uhlí na rošt systému Briart. Propadlá frakce byla vedena na pět sít, kde se uhlí třídilo podle obchodních velikostí. Velikost kostky a ořech bylo dále vedeno na otáčivé vybírací stoly, kde se ručně vybírala hlušina. Nakládka do železničních vagónů byla sklopnými vozíky z rampy.

Těžba na dole byla ukončena roku 1891. Šachetní bojekty byly upraveny pro obytné účely, později demolované.

Důl Průhon v roce 1947
důl Průhon v roce 1947 důl Průhon v roce 1947