Dějiny dolování uhlí na Kladensku

Důl Bresson - Nr. IV

Kladno

Výstavba dolu Bresson bylo zahájena v září 1968, těžba začala v listopadu 1871.

Šachta měla obdélníkový profil o rozměrech 3,315 x 6,833 mm. V hloubce 291,46 m bylo založeno oboustranné náraziště, provedené ve výdřevě, druhé náraziště byllo v hloubce 332,76 m a bylo vyzděné cihlami. Výstroj šachty byla provedena ve dřevě..

Dřevěná těžní věž měřila k ose lanovnic 13,27 m. Těžní klece byly dvouetážové po jednom vozíku na etáži.

Dvouválcový parní těžní stroj dodala roku 1869 firma Breitfeld & Daněk v Praze. Pro odlehčení řídících pák bylo ruční ovládání doplněno servomotorem.

Vodotěžní zařízení bylo v provozu pouze do roku 1882. Čtyři šachetní pumpové složení poháněl parní stroj systému Cornwall. Pro nízký přítok bylo soustrojí demontováno a důlní vody byly převedeny k odčepávání na sousední důl Engerth.

Větrání dolu Bresson bylo původně dolem Engerth, ale od roku 1879 zde byl nainstalován exhaustor systému Kortig, který byl v provozu do rokudo roku 1884. Po té zde byl vystavěn větrník systému Quiball, po elektrifikaci dolu nahrazený větrníkem systému Schielle.

V kotelně dolu bylo umístěno 8 válcových kotlů se stupňovými rošty Bolzano. Komín měřil 41,7 m.

Třídička uhlí byla vystavěna roku 1885, strojní zařízení dodala firma Schuchtermann & Kramer z Dortmundu, poháněcí ležatý parní stroj dodala forma Breitfeld & Daněk v Praze. Vytěžené uhlí bylo výklopníkem sypáno na pevné síto o děrování 45 x 45 mm a dále na síto 25 x 25 a 15 x 15 mm. Podsítná frakce byla zvedána korečkovým dopravníkem na dvě drátěná síta 10 x 10 a 6 x 6 mm. Nadsítné ze síta pod výklopníkem bylo vedeno dále na síta 120 x 120 a 65 x 65 mm. Propad byl drcen jehlovým drtičem a veden znovu na začátek třídění. Později byla třídírna zrušena a uhlí vedeno povrchovou lanovkou na třídění u dolu Engerth.

Těžba na dole byla zastavena roku 1901 a o 4 roky později byla šachta zasypána. V roce 1929 byla strojovna přestavěna na obytnou budovu a šachetní budova zbourána. Později byly všechny bývalé důlní objekty demolovány.

důl Bresson důl Bresson