Dějiny dolování uhlí na Kladensku

Důl Jan - Svatý Jan - Šebestián

Dubí

Důl Jan, založený roku 1824, byl otevřen úpadní štolou do hloubky 171 m. Dobývání na tomto dole nedosahovalo pro složitou situaci většího rozsahu. Dobývalo se ale velice kvalitní kovářské uhlí.

Těžba byla ukončena roku 1885.

Do dnešní doby se dochoval objekt kotelny, strojovny a dílen.

Stav v roce 1880

důl Šebestián v roce 1885
Současný stav
stav na jaře 2006 stav na jaře 2006