Dějiny dolování uhlí na Kladensku

Důl František Josef - Prago III- Zápotocký

Důl Tragy - Prago I

Dubí

Šachta František Josef byla hloubena v letech 1867 - 1872 společností Buštěhradských kamenouhelných dolů. Sousední šachta Tragy byla hloubena v letech 1897 - 1899.

V roce 1882 koupila důl František Josef Společnost Buštěhradské dráhy a po roce 1918 se majitelem obou dolů stala Pražská úvěrová banka - Buštěhradské doly Prago. Patřil k nim ještě důl Prago II ve Cvrčovicích. Roku 1946 byly doly pojmenovány po předsedovi Ústřední rady odborů Antonínu Zápotockém a jámy byly označeny Antonín I - Antonín IV.

Hlavní těžní oddělení jámy Tragy bylo vybaveno parním strojem Pražské akciové společnosti (dříve Ruston a spol. Karlín) z roku 1897 s ventilovým rozvodem Radovanovič a samostatným brzdovým kotoučem vedle bubnů. Po převedení většiny těžby na vedlejší jámu František Josef byl stroj roku 1970 zlikvidován. Malé těžní oddělení bylo vybaveno parním těžním strojem Českomoravské strojírny Praha se šoupátkovým rozvodem a Stephensonovou kulisou z roku 1898. Stroj byl roku 1966 nahrazen elektrickým vrátkem.

Do strojovny jámy František Josef byl instalovám parní těžní stroj ze zrušeného dolu Ferdinand. Jednalo se o výrobek Pražské akciové společnosti z roku 1898. Po rekonstrukci a usazení stroje byl uveden do provozu pouze jeden buben, ale vlastní těžba zůstala dvoučinná. V roce 1980 byl stroj nahrazen novým elektrickým těžním strojem. Malé těžní oddělení bylo vybaveno také parním těžním strojem Pražské akciové společnosti z roku 1914. Technickou zvláštností byla příhradová těžní věž s lanovnicemi umístěnými sestupně pod sebou.

Těžba na dole byla ukončena koncem 80. let 20. století.


Zpráva o buštěhradských kamenouhelných dolech "Prago" v Dubí u Kladna
pro zakladatelskou zprávu Akciové průmyslové společnosti v Praze

Dnes již historické fotografie
důl Prago v roce 1923 důl Prago důl Prago důl Prago
před zásobníky dolu Prago na nádraží Kladno Dubí těžní věže šachet Tragy a Prago
Strojovna v době těžby Elektrárna Hlavní čerpací stanice
strojovna šachty František Josef soustrojí v hale vedle těžního stroje čerpací stanice

Stav v roce 2006

Úpravna
třídírna a zásobníky třídírna a zásobníky třídírna a zásobníky třídírna a zásobníky
pod zásobníky pod zásobníky torzo rozvaděče torzo rozvaděče
Kotelna
pohled na kotelnu od trati průčelí kotelny probouraný vchod
vchod, později upravený na vývod komínového potrubí zadní stěna kotelny
kotel zastřešení haly kotel s pozůstatky zauhlovacího zařízení kotel
pozůstatek zauhlovacího zařízení pozůstatek zauhlovacího zařízení zbytek pohonu roštu a zauhlování odtah spalin
schodiště u pece kontrolní průzory kontrolní průzory schodiště u pece
dmýchací ventilátor popel pod kotlem
Technologie
pozůstatek podavače a drtiče pohon roštu regulace množství vypouštěného uhlí pozůstatek podavače a drtiče
Strojovna těžního stroje a generátorů
strojovna ve směru od kotelny zadní stěna strojovny vchod do haly strojovny
okno okna jeřáb v hale generátorů
prostor těžního stroje, vpravo rozvodna elektrány prostor těžního stroje parní potrubí pod podlahou strojovny
Vysoké napětí! Životu nebezpečno! rozvodný panel
Kompresorovna a dílny
kompresorovna a zázemí dolu kompresorovna a zázemí dolu
Pozůstatky technologie
věž s násypkou uzávěr sýpu x zásobník
Založeno 1867... Konstrukce Vodojem
založeno 1867 zbytek sloupu snad od lanovky, za ním dílny vodojem na terase nad dolem

Stav v roce 2010

Vodojem nad dolem

Stav v roce 2012

cestou k dolu
areál dolu od kolejí
kompresorovna a dílny
provozní objekty
spojovací chodba
x
pila
šachetní budovy
strojovna a elektrárna
kotelna
příslušenství kotelny
zauhlování kotelny
třídírna uhlí
poslední...