Dějiny dolování uhlí na Kladensku

Důl Jan

Libušín

Po předcházejícím geologickém průzkumu ve výhradním kutišti Mirošovického kamenouhelného těžařstva u obce Libušín byl roku 1885 založen důl Jan, pojmenovaný po řediteli těžařstva Janu Fitzovi.

Důl byl založen jako dvě samostatné jámy vzdálené od sebe 60 m, na vrstevnici svahu nad Libušínem. Každá jáma měla vlastní težní a vodotěžní parní stroj o výkonu 300 ks. Do jedné ze zděných těžních budov byla vestavěna ocelová příhradová konstrukce. Dobýval uhlí z hloubky přes 400 m..

Vlastní těžba na dole Jan byla ukončena roku 1925. V letech 1934 až 1975 sloužil jao větrná jáma dolu Schöller. Provozní objekty byly postupně demolovány, jedna šachetní budova měla být zachována, ale vlivem nedostatečné údržby se samovolně zřítila. Část ponechaných objektů bylo upraveno na obytné účely.

stav v době těžby
důl Jan před dostavbou důl Jan - 80. léta 19. století důl Jan v roce 1898 důl Jan na přelomu století
těžní budova dolu jan

fotogalerie z června 2011

příjezd k důlnímu areálu
kotelna a strojovny - upravené na byty
zde stála šachta Jan I a zde šachta Jan II
u šachty Jan I se dochovaly opěrné patky těžní věže
zde bývala skládka uhlí a železniční nákladiště
kolonie
windows